Grąžinti tai, kas Jo


Bet jei kas tartųsi esąs krikščionis, turėtų užtektinai pinigų pragyventi ir pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį nepadėtų jam, tai kaip jame pasiliks Dievo meilė? 1 Jono 3,17 (TLB)

 


Ko gero, sunkiausia žmogui atiduoti pinigus, nes jie simbolizuoja mūsų sugaištą laiką, energiją, talentus – žodžiu, visa asmenybė tarsi paverčiama ir įkainojama tam tikra valiuta. Mes laikomės įsikibę pinigų, nors jų vertė abejotina, o į kitą pasaulį tikrai neįmanoma pasiimti. Šv. Raštas mus moko, kad mes turime išmokti tvarkytis su tiek, kiek turime. Jei su pinigais elgiamės netinkamai (pvz., kaip žmogus, kuris užkasė savo talentą), mūsų laukia griežtas Dievo teismas. Dešimtinė priklauso Viešpačiui. Jeigu išleidi ją sau, apiplėši Dievą. Dėl dešimtinės mums neturėtų kilti jokių dvejonių, bet jei aukojame netgi dar daugiau, tai jau byloja apie mūsų dėkingumą Dievui už viskas Jo dovanas. Nepaisant vargų ir nelaimių, šis gyvenimas pažeria ir daug palaiminimų bei džiaugsmų, kurie ateina ne iš kur kitur, o iš Dievo rankos. Net ir mūsų gebėjimas mylėti yra Dievo dovana. Savo dėkingumą galime pademonstruoti grąžindami Jam dalį to, ką Jis mums yra davęs.


Dienos malda

Suteik man dosnią širdį, Tėve, - ne tokią, kuri dantis sukandus atskaičiuoja ir atiduoda, kas teisėtai priklauso Tau, bet dar platesnę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Grąžinti tai, kas Jo

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.