Gyvenimą keičianti jėga


Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Galatams 2,20

 


Vieną gražią dieną aš tiesiog tikėjimu nusprendžiau rimtai priimti Jėzaus Kristaus žodžius. Grynai protinėmis pastangomis to padaryti nebūčiau įstengęs – niekam tai nepavyksta! Tai nereiškia, kad mes numojame ranka į protą ir nepaisom logikos dėsnių. Juk Dievas galvą davė ne tik tam, kad į pilvą neprilytų! Viešpats davė protą, kad protautume, kai reikia ir pritinka. Tačiau galutinis sprendimas ir paskutinis žingsnis visuomet žengiamas tikėjimu. Aš žengiau tą tikėjimo žingsnį. Ar žmogui iš tikro padeda, ar tikrai kas nors pasikeičia, kai jis atgailaudamas už savo nuodėmes tikėjimu priima Kristų? Galiu tik pasakyti, kad mano gyvenime tai pasitvirtino. Įvyko lūžis, kaita. Nepasidariau tobulas, tačiau mano gyvenimo kryptis tikrai pasikeitė. Atsivėrė lig tol nepatirtas matmuo, nauja dimensija. Atsirado naujas gebėjimas mylėti – toks, kokio anksčiau neturėjau.


Dienos malda

Tądien, kai pakviečiau Tave į savo gyvenimą, Viešpatie, tai buvo vaikiškas tikėjimo veiksmas. Bet mano gyvenimas pasikeitė. Šlovė Tau!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Gyvenimą keičianti jėga

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.