Gyvenimas su Kristaus jėga


Aš visa galiu tame [Kristuje], kuris mane stiprina. Filipiečiams 4,13

 


Jėzus buvo nuolankios širdies. Jeigu Jis gyvena mumyse, tai mūsų gyvenime nebus išdidumo, pasipūtimo. Jeigu Kristus pasilieka mumyse, tai mūsų neužvaldys neapykanta ar pagieža. Jėzus buvo atlaidžios ir supratingos širdies. Jeigu Jis gyvena mumyse, tai mūsų santykius su aplinkiniais persmelks gailestingumas. Jėzus buvo nesavanaudiškos širdies. Jeigu Jis gyvena mumyse, savanaudiškumas nepaims viršaus mūsų gyvenime, tarnystė Dievui ir artimui iškils aukščiau savanaudiškų interesų. Gal jūs sušuksite: „Tai bent lūkesčiai!“ Pritariu. Ir visa tai žmogui būtų nepasiekiama, jei tektų lygiuotis į Kristų savo jėgomis, natūraliomis pastangomis. Pavyzdžiui, Paulius atvirai pripažino, kad savo pastangomis kol gyvas nebūtų pajėgęs pasiekti tokio širdies tyrumo.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, gyvenk manyje šiandien, kad galėčiau spinduliuoti aplinkiniams Tavo meilę ir malonę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Gyvenimas su Kristaus jėga

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.