Gyvojo vandens upės

Published in

Paskutinę, didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė: “Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegeria! Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės”. Jn 7,37-38

Jei savo viduje jaučiu dvasinį troškulį - galiu ateiti pas Jėzų ir gerti gyvojo vandens, kuris patenkins mane visam laikui. Bet reikia nesuklysti - ateiti pas Jėzų, o ne pas religiją, ne pas bažnyčią, ne pas kokį guru ir dvasinį vadą. Nes šie dalykai nepatenkins mūsų. Tik Jėzuje yra gyvojo vandens versmės.


Pritaikymo malda

Tėve, padėk man visada sekti tik Jėzumi, ir neiškeisti Jo į jokius žmonių rankų kūrinius.

Apibendrinimas

Jėzus pažadėjo pagirdyti mūsų sielą.

©2014 Visos teisės pasilaikomos. biblijos.lt

Daugiau minčių

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.