Gyvybės duona


Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Jono 6,51

 

Jėzus ne kartą sako: „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6,48). Jėzus, turėdamas penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis, pamaitino 5000 žmonių. Visi labai džiaugėsi tokiu dideliu stebuklu, tačiau Jėzus kalbėjo apie svarbesnius dalykus, nei socialinių poreikių patenkinimas. Duona Šv. Rašte yra dvasinės gyvybės simbolis. Žmogus turi įgimtą troškimą pažinti Dievą, alksta Jo. Ir to alkio nenumalšins niekas, išskyrus patį Dievą. Vien tik Dievas gali suteikti tokios „duonos“, kuri patenkina giliausią sielos alkį. Biblija sako, kad Kristus yra Gyvenimo Duona.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, ačiū už tai, kad patenkini giliausius mano širdies troškimus. Tavo Artumas patenkina mano dvasines reikmes. Tuo džiaugiuosi.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Gyvybės duona

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.