Gyvybės stebuklas


Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbą. Apie tai diena pasakoja dienai ir naktis duoda žinią nakčiai be jokio kalbesio ir be jokių žodžių. Negirdėti jų balso... Psalmynas 19,2-4


Visa gamta byloja apie Dievą. Ji pasakoja mums apie sumanaus Kūrėjo buvimą per tam tikrą egzistuojančią tvarką, grožį, tobulumą. Vienas mokslininkas kartą man pasakė, kad ilgai mąstęs apie didingą visatos tvarką ir nekintančius jos dėsnius, jis priėjo prie vienintelės išvados, kad Dievas iš tikro yra. Tas žmogus suvokė, kad Dievas kalba per gamtą.
Dievas kalba žmogui per reguliariai mus aplankančius metų laikus, per tikslų Saulės, Mėnulio ir žvaigždžių judėjimą dangaus skliautu, per reguliariai išauštančią dieną ir užslenkančią naktį, per pusiausvyrą, kurią galima pastebėti gyvybei taip būtino deguonies suvartojime ir gamyboje (žmogus kvėpuoja, augalai pagamina), ir net per naujagimio klyksmą, skelbiantį apie naujo gyvybės stebuklo atėjimą.


Dienos malda

Te šios dienos grožis primena man apie Tavo didybę, Viešpatie Dieve.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Gyvybės stebuklas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.