Ieškokite Dievo


Žinokite, kad VIEŠPATS – Dievas. Jis mus sukūrė, ir mes priklausome jam. Psalmynas 100,3

 


Kai manęs kas nors paklausia, iš kur žinau, kas yra Dievas ir koks Jis, vis prisimenu pasakojimą apie berniuką ir aitvarą. Buvo graži diena, labai tinkama laidyti aitvarus: pūtė gan smarkus vėjas, dangumi gindamas debesis. Aitvaras iškilo aukštai, aukštai ir pasislėpė debesyse. „Ką čia veiki?“ – paklausė berniuko praeivis. „Laidau aitvarą“ – atsakė vaikas. „Aitvarą? Iš kur žinai? Juk jo nematyti.“ „Iš tikro, jo nesimato. Bet kaskart truktelėjęs už virvelės, jaučiu jį.“ – tarė vaikas. Nepasitenkinkite vien tuo, ką apie Dievą jums pasakoja kiti. Aktyviai ieškokite Jo patys! Suradę Dievą, žinosite, kad Jis iš tiesų yra, kaskart truktelėję „virvelę“ savo širdyje.


Dienos malda

Dangiškasis mano Tėve, kaskart, kai ieškau Tavęs, jaučiu Šv. Dvasios dvelksmą, paliudijantį man apie Tavo artumą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Ieškokite Dievo

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.