Jėzus – mūsų guodėjas


O pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus [...] pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinos paguodos... 2 Tesalonikiečiams 2,16

 


Kristus yra mūsų paguoda sielvarte. Kai Harry Lauderis, garsus škotų komikas, sulaukė liūdnos žinios apie tai, kad Prancūzijoje žuvo jo sūnus, jis tarė: „Tokią akimirką žmogus turi tiktai tris išeitis: pasiduoti nevilčiai ir netverti apmaudu, skandinti savo sielvartą taurelėje ar netikusioje gyvensenoje arba gręžtis į Dievą.“ Apėmus sielvartui, gręžkitės į Dievą. Tūkstančiai žmonių jau gręžėsi į Dievą. O tu gal vis dar esi savo naštų slegiamas? Žinok, kad Dievas ragina rūpesčius pavesti Jam: „Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi“ (1 Petro 5,7). Jūs, mielieji, kurie einate per mirties šešėlio slėnį, turite atsisveikinti su artimaisiais, kenčiate vargą ir nepriteklių, kurie esate neteisingai persekiojami dėl teisumo, nepalūžkite ir nepraraskite ryžto. Mūsų Kristus yra didesnis už bet kokį sielvartą, Jis teikia paguodą ir nusiraminimą.


Dienos malda

Būk paguoda mano liūdesy, Jėzau. Ištikus negandai, išrauk iš mano širdies visą apmaudą ir ilgesį ir suteik drąsos pasitikti sielvartą. Tavo malonė paguos mane, o Tavosios rankos prilaikys mane. Ačiū Tau už viską, brangus Viešpatie.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Jėzus – mūsų guodėjas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.