Jėzus grįžta


Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas [...] Viešpats negaišta ištesėti pažado (apie sugrįžimą), kaip kai kurie mano, o kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų (suteikia daugiau laiko nusidėjėliams atgailauti). 2 Petro 3,8-9 (su išplėstiniu TLB vertimu)

 


Žmonės klausinėja: „Tai kurlink suka žmonijos istorija?“ Jei atidžiai nagrinėsite Šv. Raštą, pamatysite, kad tai Dievas suka likimo laikrodžio rodykles. Pasaulyje siaučiant sumaiščiai, visagalio Dievo ranka juda, įgyvendindama Jo nekintantį planą ir užmojį. Jėzus Kristus dar kartą sugrįš į šią žemę. Kristus visa valdo. Jis tars ir galutinį žodį. D. Vitfildas, žymus anglų evangelistas, yra pasakęs: „Aš kiekvieną mielą dieną laukiu grįžtančio Dievo Sūnaus.“ Tačiau tas žmogus nesėdėjo rankų sudėjęs, o karštai skelbė Kristaus evangeliją.


Dienos malda

Tėve, sergėk mane nuo apkiautimo. Gaivink mane ir skatink skelbti Tavąją išgelbėjimo žinią kiekvienam, kuris tik turės noro klausytis, iki pat mano mirties arba Tavojo sugrįžimo dienos.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Jėzus grįžta

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.