Jūs esate Dievo sukurti


[...] tie, kurie pasitiki Viešpačiu, atgaus jėgas... Izaijo 40,31

 


Pradėti gyventi naują gyvenimą – didžiai stebinantis ir džiugus dalykas. Kristus manyje suteikia jėgų gyventi kitaip, naujai. Girdėjau tokį pasakojimą apie žmogų, kuris leidosi į kelionę savo fordu. Kelyje mašina sugedo. Atidaręs dangtį vyrukas ilgai žiūrinėjo, bet nieko blogo neaptiko. Tada jis pradėjo stabdyti kitas mašinas. Padėti sustojo draugiškas vairuotojas iš naujutėlaičio linkolno. Jis paklausė: „Kas atsitiko?“ „Niekaip neužvedu savo fordo.“ Nepažįstamasis metė akį po dangčiu, paskui kažką greit pareguliavo. „Pamėginkite užvesti variklį dabar.“ Variklis užsivedė. Laimingas šeimininkas prisistatė ir paklausė: „O kuo jūs vardu, pone?“ Nepažįstamasis atsakė: „Aš esu Henris Fordas.“ Fordų gamintojas žinojo, ką daryti, kad fordas važiuotų. Dievas sukūrė mus visus. Jis vienas žino, koks turėtų būti kiekvieno iš mūsų gyvenimas. Be Kristaus mes veikiai patektume į „avariją“. Tačiau kai padėtį valdo Jis, viskas eina kaip per sviestą. Be Jo mes nieko negalime padaryti.


Dienos malda

Viešpatie, kaip dažnai pamirštu gyvenimo vairą atiduoti į Tavo rankas, ir susikertu. Išmokyk mane visiškai pasikliauti Tavimi.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Jūs esate Dievo sukurti

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.