Jis girdi mus


[...] ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią... Morkaus 11,24


Ištikus bėdai ar susiklosčius šiaip kokiai nors nepalankiai padėčiai, mes turime melstis, kad neliktume netikintys, kad mūsų tikėjimas nesusvyruotų. Lygiai taip pat turime melstis ir klestėjimo laikotarpiu, kai viskas eina kaip iš pypkės, kad per daug nepasididžiuotume ir nepradėtume keltis į padanges. Mes turime melstis iškilus grėsmei, kad mūsų neapimtų baimė ir neapniktų dvejonės. Mes turime melstis, kai jaučiamės saugūs, kad nepradėtume pasikliauti vien savo jėgomis. Nusidėjėliai, melsdamiesi prašykite gailestingąjį Dievą atleidimo. Krikščionys, melsdamiesi prašykite Dievo Dvasios išsiliejimo ant šio užsispyrusio, pikto, neatgailaujančio pasaulio. Tėvai, melsdamiesi prašykite, kad Dievas vainikuotų jūsų namus malone ir gailestingumu. Vaikai, melsdamiesi prašykite savo tėvų išgelbėjimo. Krikščionys, Dievo šventieji, maldoje prašykite, kad dangaus rasa iškristų ant šio išdžiūvusio, suskerdėjusio pasaulio ir kad Dievo teisumas užlietų šią žemę kaip jūrų vandenys.


Dienos malda

Viešpatie, Tavo akivaizdoje noriu išlieti savo širdį. Dėkoju Tau už žinojimą, kad girdi ir išklausai mane.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Jis girdi mus

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.