Juodi šėtono darbai


[...] kuriame [Kristuje] turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą. Efeziečiams 1,7

 


Šėtonas veikia mūsų pasaulyje. Tai tvirtinu, remdamasis Biblija. Šėtonas yra ir jis užvaldęs tūkstančius jaunų žmonių, kurių širdys dar nepaimtos Kristaus nelaisvėn. Šėtonas šiam pasauly turi šimtus agentų, kurie leidžia pornografinius leidinius, kuria porno juostas ir kitaip teršia jaunuoliams protą. Jis turi intelektualų, kurie užima aukštus postus ir moko hedonistinės, viską leidžiančios filosofijos. Kasdien sutinku sutrikusių žmonių, kurie labai kenčia, nes jaučiasi nepasirengę. Kasdien sutinku klaidžiamokslių suvedžiotų intelektualų ir turtuolių, kurie jaučiasi labai nesaugiai. Nė vienas jų neturi aukštesnio siekio ar tikslo. Jiems stinga sielos inkaro. Man taip norisi kiekvieną iš jų čiupti už rankos ir nuvesti pas Tą, kuris sako: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš jus atgaivinsiu!“


Dienos malda

Kiek daug žmonių gyvena be Tavęs, Viešpatie. Naudok mane, padėk aplinkiniams iš šunkelių įsukti į tiesos kelią ir eiti pas Tą, kuris vienas gali suteikti tikrą pasitenkinimą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Juodi šėtono darbai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.