Kūnu tapęs Žodis


Žodis tapo kūnu [...] pilnu malonės ir tiesos. Jono 1,14

 


Ant Biblijos viršelio parašyta „Šventasis Raštas“. Kodėl Biblija vadinama šventa? Kodėl ji šventa, jei atsivertę skaitome apie geismus, neapykantą, pavydą ir karą? Biblija yra šventa todėl, kad atskleidžia mums tiesą. Ji skelbia tiesą apie Dievą, žmogų ir velnią. Biblija moko, kad žmogus iškeitė Dievo tiesą į velnio melą įvairiuose klausimuose, pvz., sekso, kvaišalų, alkoholio, religinės veidmainystės ir kituose. Jėzus Kristus yra aukščiausia tiesa. Jis kalbėjo tik tiesą. Jėzus pavadino save tiesa ir pasakė, kad tiesa mus išlaisvins.


Dienos malda

Visagali Dieve, ačiū Tau už tiesą, kurią dovanojai per savo mylimą Sūnų Jėzų Kristų.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kūnu tapęs Žodis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.