Kūrybingas Dievas


Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais. Romiečiams 8,26

 


Džonas Noksas visa širdimi troško savo tėvynės išganymo. Jis karštai meldėsi, prašydamas Viešpaties: „Duok man Škotiją arba mirsiu.“ Už nuoširdų jo triūsą ir rūpestį buvo atlyginta – per Škotiją nuvilnijo dvasinio atgimimo banga. Štai ką reiškia „melstis Dvasioje“ (žr. Ef 6,18). Malda Dvasioje – tai nuoširdaus, gilaus susirūpinimo kitais išraiška. Tą rūpestį paskatina ir jo naštą žmogui uždeda pati Dievo Dvasia. Malda Dvasioje padės peršokti vandenynus, bėgte perbėgti išdegintas dykumas, perkopti kalnus, prasibrauti pro džiungles, nešti išgydymą ir gelbstinčią Evangelijos jėgą maldos objektui. Kai pati „Dvasia užtaria mus“ (žr. Rom 8,26), tai reiškia, kad pats Dievas per mus meldžia, mūsų lūpomis prašo, neišsakomais atodūsiais užtaria rūpimą klausimą. Šitaip tampame Dievo bendradarbiai, Jo partneriai, kolegos – mūsų gyvenimas pakylėjamas iš savanaudiškumo žemumos į aukštesnį – Dievo kūrybiškumo – lygmenį. D. Noksas meldė sunkiai, tarsi gimdymo kančių apimtas, ir išmeldė rezultato – užgimė Škotijos bažnyčia!


Dienos malda

Mano širdies šauksmas išgirstas – ačiū Tau, Viešpatie Jėzau!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kūrybingas Dievas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.