Kaip atsispirti pagundoms?


Jis [Dievas] neleis mėginti jūsų virš jūsų jėgų... 1 Korintiečiams 10,13

 


Šėtono tikslas – per blaškančias mintis pagrobti tiesos sėklą iš žmogaus širdies. Jei velnias pasirinko jus savo taikiniu, matyt, esate ne iš kelmo spirtas krikščionis. Skirtumas tarp krikščionio ir nekrikščionio toks: nors tiek vieno, tiek kito galvon šauna blogos mintys, Kristus savo sekėjams suteikia jėgų rinktis tai, kas teisu. Jei pamatysite žmogų su Biblija rankoje einantį į maldos susirinkimą, galite nė neabejoti, kad jis prieš tai susidūrė su pagunda likti namie, pažaisti boulingą ar nuveikti dar ką nors kita. Nepaisant įvairių galvon toptelėjusių minčių, jis nusprendė teisingai – patraukė į bažnyčią. O kitas, žiūrėk, vėlų vakarą traukia į barą, nors puikiausiai žino, kad būtų kur kas geriau likti namie su šeima. Tačiau pasiduoda neigiamoms mintims ir tenkina žemus troškimus. Atminkite, kad svarbu ne pačios pagundos, su kuriomis susiduriate, o sprendimai, kuriuos priimate, kai jos kyla.


Dienos malda

Viešpatie, sprendimus man teks priimti kiekvieną mielą dieną. Suteik man savo išminties ir stiprybės nuspręsti teisingai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kaip atsispirti pagundoms?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.