Kaip gyvuoja jūsų siela?


Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą? (K. Burbulio vert.) Morkaus 8,36-37

 


Pasaulyje, kuriame gyvename, labai daug dėmesio skiriama kūno apetitui numalšinti, fizinių reikmių tenkinimui. Deja, beveik visai nesirūpinama sielos reikalais. Kaip tik todėl mes tampame labai vienpusiški. Žmonės nusipeni fiziškai, o dvasine prasme jaučiasi silpni, nustekenti. O juk sielai derėtų skirti bent jau tiek pat dėmesio, kiek ir kūnui. Žmogaus siela trokšta bendrystės ir bendravimo su Dievu. Jai stinga šlovinimo, ramybės, apmąstymų. Jei sielai kasdien neduodama peno, jeigu ji reguliariai nemankštinama, galiausiai tampa silpna ir susitraukusi. Ji būna nepatenkinta, sutrikusi, nerami. Dauguma žmonių griebiasi butelio, šitaip siekdami numalšinti sielos ilgesį, paskandinti nepasitenkinimą. Kiti puola eksperimentuoti lytiniuose santykiuose. Treti dar kaip nors kitaip malšina sielos ilgesį. Tačiau iš tikrųjų tik Dievas gali visiškai patenkinti vidinius poreikius, nes siela sukurta Dievui ir be Jo ji nesiliaus blaškytis, kamuosis.


Dienos malda

Brangus Viešpatie, ačiū Tau už tai, kad tuomet, kai šaukiausi atleidimo ir prašiau Tavosios meilės, Tu neatstūmei manęs. Padėk man šiandien gyventi taip, kaip pridera Tavo vaikui.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kaip gyvuoja jūsų siela?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.