Kam reikalingas Šv. Raštas?


O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus... Jono 20,31

 


Dievas pasirūpino, kad būtų užrašytas Šv. Raštas (Biblija), kuriame juodu ant balto būtų išdėstytas Dievo paruoštas žmonijos atpirkimo planas. Dievas pasirūpino, kad toji knyga būtų surašyta ir pasiektų skaitytojus, kad Jo vaikams būtų aiškiai žinomi amžinieji Jo įstatymai, didi Dievo išmintis, kuria jie galėtų vadovautis, ir Jo meilė, kuri guostų ir padėtų eiti gyvenimo keliu. Be Biblijos šis pasaulis išties būtų tamsus ir bauginantis. Be jos vaikščiotume apgraibomis, tarsi be kelio ženklo ar švyturio. Biblija gana nesunkiai išsiskiria iš kitų ir iškyla kaip vienintelė knyga, kurioje surašytas Dievo apreiškimas.

Tiesa, kiekviena religija turi savo šventraštį: musulmonai turi Koraną, budistai turi savo šventąsias knygas – Avestą (zoroastrizmo tekstų rinkinį), Brahmanas ir t. t. Visi tie raštai prasideda tiesos žybsniais, tačiau baigiasi aklina tamsa. Net ir neįsigilinęs skaitytojas gan greit suvokia, kad Biblija skiriasi nuo kitų religinių tekstų. Tai vienintelė knyga, kuri kalba apie žmogaus atpirkimą ir parodo išeitį iš kitu atveju beviltiškos padėties.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, man skaitant Tavo Žodį, tegul tiesos spinduliai prasiskverbia ir apšviečia šį tamsų pasaulį.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kam reikalingas Šv. Raštas?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.