Kas slypi Dovanoje?


Juk kūdikis mums gimė! [...] Jo vardas bus Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. Izaijo 9,5

 


Krikščionims Kalėdų džiaugsmas neapsiriboja vien Kristaus gimimu. Jis būna dar didesnis, kai prisimename Jo mirtį ir prisikėlimo triumfą – šie įvykiai labiau įprasmina ir Gelbėtojo gimimą. Paslaptinga dosnumo banga, kuri mus užlieja ir nuvilnija per Kalėdas, galima sakyti, yra Golgotos sukelta. Kryžius apšviečia Kristaus gimimo dieną ir pašventina ją. Keisdamiesi dovanomis su bičiuliais ir artimaisiais, prisiminkime, kad jos – žodžiais nenusakomos Dievo meilės dovanos simbolis.

Nemanau, kad krikščionys turėtų nertis iš kailio ieškodami kuo brangesnių dovanų. Manyčiau, kad mums derėtų tyliai, ramiai įteikti paprastas, kuklias dovanėles, kurios būtų mūsų meilės ir atsidavimo gavėjui išraiška. Tokios dovanos simbolizuoja Dievo meilės dovaną. Kiek daug pinigų galėtume sutaupyti ir investuoti į Dievo karalystę, jei tūkstančiai krikščionių šeimų kasmet atrastų ir stengtųsi išlaikyti tikrąją Kalėdų prasmę.


Dienos malda

Mylintis Dieve, mano dangiškas Tėve, Tavo dovanoje – Jėzuje – aš regiu Tavo neišmatuojamą ir neapsakomą meilę visai žmonijai. Gėriuosi ir garbinu Tave!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kas slypi Dovanoje?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.