Kita širdis, naujas žmogus


Bet jūs juk ne šito išmokote apie Kristų! Jūs juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote kokia yra tiesa Jėzuje: privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais... Efeziečiams 4,20-22

 


Paulius iki atsivertimo anaiptol nebuvo nuolankus. Pasipūtėliškumo ir žiaurumo užvaldytas jis suiminėjo krikščionis ir siekė juos sunaikinti. Jis buvo kitų išliaupsintas, fanatiškas, nepakantus ir savanaudis. Tačiau skaitydami šiltus, meilius jo laiškus Galatijos bažnyčioms, tarp kitų dalykų aptinkame paminėtus ir Dvasios vaisius, tokius kaip švelnumas, gerumas ir nuolankumas. Pauliaus nuolankumas buvo Dievo duotas, o ne pasiektas žmogiškomis pastangomis. Mūsų prigimtis anaiptol neskatina mūsų būti nuolankiais. Priešingai, mūsų prigimtis skatina išdidumą ir pasipūtimą. Štai kodėl mums būtina atgimti iš naujo. Štai kodėl Jėzus kuo nuoširdžiausiai pabrėžė ne tik Nikodemui, bet ir mums visiems, kad žmogui būtina atgimti iš aukštybių, iš naujo. Tik tada prasideda nuolankumas! Žmogaus širdis pirmiau turi būti pakeista. Jis turi tapti nauju žmogumi.


Dienos malda

Dangiškasis Tėve, suteik man to paties nuolankumo, kokio suteikei Jėzui.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kita širdis, naujas žmogus

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.