Laimės paslaptis


Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo. Mato 6,34

 


Anglų karalius Jurgis V vieno savo bičiulio Biblijos priešlapyje užrašė tokius žodžius: „Laimė nėra daryti tai, kas tau patinka. Laimė yra pamėgti tai, ką turi padaryti.“ Daugelis mano, kad laimė – apgaulinga tarsi žaltvykslė ir gali būti atrasta tik po ilgų, neatlyžtamų paieškų. Tačiau iš tikrųjų ji randama neieškant. Pati laimė nėra galutinis tikslas. Aukso puodynių nerasi vaivorykštės gale, kaip manydavome būdami vaikai, prisiklausę pasakų. Auksas kasamas iš žemės arba išplaunamas, kruopščiai sijojant smėlį kalnų upeliuose.

Jėzus kartą savo mokiniams pasakė: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta.“ „Visa kita“ yra tai, kas daro mus laimingus, patenkintus ir paskatina pasijusti saugiai – valgiai, gėrimai, drabužiai, stogas virš galvos ir t. t. Jėzus mums prisakė visų pirma nepulti siekti šitų dalykų, neužsibrėžti to kaip pagrindinio gyvenimo uždavinio, bet pirmiausia ieškoti Dievo karalystės, o tada automatiškai bus patenkinti ir anie poreikiai. Štai tokia paprasta laimės paslaptis!


Dienos malda

Atleisk man, Tėve, už tas akimirkas, kai be reikalo rūpinuosi ir jaudinuosi. Tu prižadėjai patenkinti visas mano reikmes.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Laimės paslaptis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.