Linksmų Kalėdų!


Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą giedodama... Luko 2,13

 


Šiuo metų laiku savo bičiuliams linkime linksmų švenčių. Žmogaus širdis iš tikro gieda iš džiaugsmo, žinodama tiesą apie Kristų – kad Jis gimė Betliejuje mūsų išgelbėjimui (išganymui). Kalėdos – diena, kai pažymimas Kristaus gimimas – linksma proga, ir mes tądien galime linksmintis, švęsti, džiūgauti. Tai mus skatina daryti ir Kalėdų giesmės: „O džiaugsminga, išganinga ta Kalėdų skaisti diena!“, „Džiaugsmas aplankė šiandien mus“, „Gieda, džiaugias angelai“, „Tesuskamba džiaugsmingos giesmės“, „Linksminkimės ir džiaukimės“ ir kt. Kai žmogus suvokia, kad per Kristaus suteiktą atpirkimą gali gimti į Dievo šeimą ir tapti Jo vaiku, jam ir nelieka nieko kito, kaip tik džiaugtis. Biblija moko, kad Kristui gimus džiaugėsi angelai, visi dangaus pulkai.


Dienos malda

Brangus Viešpatie, per šias Kalėdas mano širdis džiūgauja, kai pagalvoju apie Tavo gimimą. Džiaugiuosi kartu su dangaus pulkais ir šlovinu šventą Tavo vardą!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Linksmų Kalėdų!

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.