Mūsų priešas jau nugalėtas


Dievo Žodis yra gyvas, veiksmingas ir aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Hebrajams 4,12


Kaip įveikti velnią kasdienybėje? Visų pirma turime suvokti ir pripažinti, kad velnias yra priešas, kuris jau nugalėtas. Dievo Sūnus į šį pasaulį atėjo, kad sugriautų velnio darbus. Kristaus nukryžiavimas, kuris šėtonui galėjo pasirodyti kaip didžiulis laimėjimas, iš tiesų buvo Dievo triumfas, nes Jėzus kaip tik ant kryžiaus mūsų nuodėmes ir nunešė. Dievas uždėjo mūsų nuodėmes ant Kristaus – taigi, kai Viešpats nulenkė galvą ir ištarė „Atlikta!“, omeny Jis turėjo atbaigtą atpirkimo ir išgelbėjimo darbą. Mes, savo ruožtu, turime priešintis velniui. Jei priešinsimės jam, kaip sako Šv. Raštas, tai jis bėgs nuo mūsų. Jėzus velnią įveikė ne argumentais, o paprasčiausiai cituodamas Šv. Raštą. Štai kodėl taip svarbu atmintinai mokytis Biblijos eilutes.


Dienos malda

Ačiū Tau, dangiškasis Tėve, už Tavo Žodžio teikiamą apsaugą, kai tenka atremti kasdienes pagundas.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Mūsų priešas jau nugalėtas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.