Malonės sostas


Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto... Hebrajams 4,16

 


Malda – tai žmogaus ir Dievo pokalbis. Tūkstančiai žmonių meldžiasi tik ekstremaliomis aplinkybėmis – vargo prispausti, patekę į pavojų ar pan. Esu skridęs lėktuvu, kurio variklis užgeso, – kaip tada puolė melstis keleiviai! Esu bendravęs su kareiviais, kurie pasakodavo, kaip gyvenime niekada nesimeldę staiga pradėdavo melstis mūšio lauke. Bėdoje ar suspaudime žmogus instinktyviai meldžiasi. Taip sakant, apkasuose ateistų nelieka. Tačiau tokia krikščionybė, kuri neranda vietos kasdienybėje, o paliekama tik ekstremaliems atvejams, tikrai nepakeis šio pasaulio. Įvertinkite maldos galią. Žmogus, kuris meldžiasi, tampa galingas, nes malda – ginklas, galingesnis už šautuvus. Tauta tampa galingesnė, kai susivienija maldoje, o ne kai apsiginkluoja fiziniais ginklais. Mūsų bėdos būtų kur kas lengviau išsprendžiamos, jei palaikytume ryšį su visagaliu Dievu.


Dienos malda

Pačios nuostabiausios akimirkos – tai laikas, praleistas su Tavimi maldoje, Viešpatie. Tirpstu iš laimės, žinodamas, kad Tu lauki šio pabendravimo. Tas kelia man pagarbią baimę. Tačiau Tu sakai, kad aš pas Tave galiu ateiti drąsiai. Taip ir darau – ir žinau, kad išklausai mane.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Malonės sostas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.