Naujas dangus ir nauja žemė


Pasaulio karalystė tapo mūsų Viešpaties ir jo Mesijo karalyste, ir jis karaliaus per amžių amžius. Apreiškimo 11,15

 


Krikščionybė – tai krizės evangelija, kuri skelbia, kad šio pasaulio dienos tikrai yra suskaičiuotos. Ir visos kapinės, visos kapavietės byloja, kad Biblija skelbia tiesą. Mūsų dienos šioje žemėje yra suskaičiuotos. Apaštalas Jokūbas sako, kad mūsų gyvybė – tiktai garas, kuris trumpam pasirodo ir išnyksta (Jok 4,14). Pranašas Izaijas sako, kad žmogaus gyvybė – tarsi žolė ar lauko žiedas, kuris nuvysta (Iz 40,6-7). Nėra dvejonių, kad tautoms taip pat išmuš paskutinioji, kai tiktai jos įgyvendins ir išpildys visa, ką Dievas joms numatęs. Pabaiga ateis, kai sugrįš Jėzus Kristus. Jis įtvirtins savo karalystę, kurioje viešpataus teisumas ir socialinis teisingumas. Joje neliks vietos neapykantai, godumui, pavydui ir mirčiai. Dėl šios priežasties krikščionis gali su džiaugsmu, optimistiškai žvelgti į ateitį. Krikščionis gali šypsotis, nepaisant aplink siaučiančių negandų. Mes žinome, kas mūsų laukia. Mes žinome, kokia bus baigtis – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus triumfas!


Dienos malda

Nors aplinkui siaučia negandos, Tavo ramybė užtvindžiusi mano širdį. Laukiu šlovingo Tavo sugrįžimo, Jėzau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Naujas dangus ir nauja žemė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.