Nebijokite svajoti!


Būk ištikimas iki mirties... Apreiškimo 2,10

 


Šiandien žmonės tiki menkai arba išvis netiki. Daugumos pažiūros plačios, bet negilios. Agnosticizmas, nerimas, vidinė tuštuma, beprasmybės jausmas apraizgė didžiąją pasaulio dalį ir net įsiskverbė į bažnyčią. Mūsų jaunimas karštligiškai ieško gyvenimo tikslo ir prasmės. Jaunuoliai ieško pasitenkinimo, kurio negauna iš sekso ir kvaišalų. Tuo tarpu pirmųjų piligrimų, atplaukusių ieškoti prieglobsčio Amerikoje, paveikslas labai ryškiai kontrastuoja su šiandieniniu vaizdu. Mūsų tikėjimo protėviai – tarsi žiburiai: nors jų pažiūros buvo gan siauros, užtat labai gilios. Jie tvirtai laikėsi savo įsitikinimų, buvo nepalaužiamai ištikimi, visa širdimi atsidavę Dievui, kuriuo pasikliovė ir dėl kurio buvo pasiryžę, esant reikalui, galvą guldyti. Ir štai šiandien, prabėgus daugiau kaip 350 metų nuo tos dienos, kai pirmieji piligrimai išsilaipino Naujajame pasaulyje, galiu pasakyti štai ką: Nebijokite svajoti! Tvirtai laikykitės didžių principų! Atgaivinkite viltį ir taip, kaip anie piligrimai, tikėkite Kristumi, kuris vienas gali suteikti jūsų gyvenimui tikslą ir prasmę. „Juk mes jame gyvename, judame ir esame...“ (žr. Apd 17,28).


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, leisk man ištikimai toliau tikėti Tavimi. Ten, kur išvešėjusi neviltis, padėk man atnešti Tavąją viltį.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Nebijokite svajoti!

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.