Nekintantis Dievas


[...] tu esi Dievas nuo amžių per amžius. Psalmių 90,2


Ar kada nors pagalvojote, kaip kinta laiko supratimas? Nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus laikų iki maždaug 1830 m. žmogus įstengdavo keliauti ne greičiau už žirgą. 1960 m. žmogus pakilo į kosmosą, skriejo beveik 30 000 km per valandą greičiu. Koks didelis pažangos žingsnis per tokį trumpą laikotarpį! Skaitant laikraščius, man kartais susidaro įspūdis, kad šiame kosmoso technologijų amžiuje žmogus tebegyvena vadovaudamasis „arklio ir vežimo“ laikų mentalitetu, jo dvasinė būklė dažnai būna apgailėtina. Technologijos nepasižymi moralinėmis savybėmis, o be moralinių apribojimų žmogus galiausiai susinaikins – ekologiniu, kariniu ar kokiu kitu būdu. Tik Dievas gali įdiegti moralinius apribojimus ir suteikti dvasinės stiprybės. Mūsų pasauliui be paliovos mainantis, mes turime suvokti ir įsisavinti giliai širdyje, kad vienintelis nesikeičiantis dalykas yra Viešpats Dievas. Jis yra toks pat šiandien, koks buvo prieš dešimt milijonų metų, ir liks toks pat po dešimties milijonų metų. O mes esam tarsi kokie žiogeliai – trumpam pasirodome šioje žemėje, pašokinėjame, pastraksime, o vėliau mūsų nelieka.


Dienos malda

Visagali Dieve, Tavo nekintamumas suteikia man ramybę bauginančiai besimainančiame pasaulyje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Nekintantis Dievas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.