Neverti, bet priimti


[...] nebeturėdamas nuosavo teisumo... Filipiečiams 3,9

 


Žmonės eina pro aibę vartų, visai nevedančių į Dievo karalystę. Vieni eina pro gerų darbų vartus. Jie sako: „Į dangų pateksiu, jei atliksiu pakankamai daug gerų darbų. Dievas pagerbs visą tą gėrį, kurį padariau.“ Daryti gera – nuostabu. Tačiau gerais darbais Dievui neįtiksime, nes Dievas reikalauja tobulumo, o mes nesame tobuli. Norėdami patekti į dangaus karalystę, privalome būti idealūs, tobuli. Galbūt jums kyla klausimas: „O kaip tapti tobulu?“ Mes turime apsivilkti Viešpaties Jėzaus teisumu. Yra tik vieni vartai į Dievo karalystę – Jėzus! Tik per Jį galima nueiti pas Dievą.


Dienos malda

Visagali Dieve, aš pats nieko negaliu padaryti, kad būčiau vertas Tavo meilės. Tačiau Tu dovanojai Jėzų – mano Gelbėtoją ir Viešpatį.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Neverti, bet priimti

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.