Nuolatos budėkite


Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. 1 Petro 5,8

 


Lankydamasis vienoje Havajų ligoninėje, aš dar kartą perskaičiau apie tragiškus Perl Harboro įvykius, kai buvo subombarduota JAV flotilė. Tą lemtingą 1941 m. gruodžio 7 d. JAV karinę jūrų bazę Havajuose netikėtai puolė japonų pajėgos. Šiandien jau žinoma, kad tas puolimas pavyko dėl JAV karių nesugebėjimo išlaikyti budrumo. JAV bazės suniokojimą lėmė tragiškas aplaidumas. Panašiai būna ir gyvenime: kai patogumas, pasitenkinimas ir malonumai iškeliami aukščiau už pareigą ir įsitikinimus, tai lauk bėdos. Kodėl mes, krikščionys, gūžčiojame pečiais, kai iš tikro turėtume aktyviai mankštinti raumenis? Kodėl pasiduodame apatijai, kai reikia versti kalnus, užimti pasaulį ir išvaduoti belaisvius? Kodėl leidžiamės nuobodulio apninkami, kai mūsų laikmetis verčia kuo greičiau imtis konkrečių veiksmų? Kristus perspėjo, kad paskutiniais laikais žmones apniks apatija, o jų požiūris į gyvenimą bus prėskas ir atsainus.


Dienos malda

Tėve, ištiesk savo ranką ir patrauk apatiją, kuri temdo man regėjimą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Nuolatos budėkite

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.