Pagal Jo paveikslą


Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink. Psalmynas 51,10

 


Esame sutverti pagal Dievo paveikslą. Esame sukurti bendrystei su Dievu, ir mūsų širdys visuomet ieškos Jo artumo. Kaip geležį traukia magnetas, taip sielą traukia prie Dievo, ji alksta bendravimo su Juo. Galbūt jums, kaip ir tūkstančiams kitų, nuodėmingas pasaulis atrodo viliojančiai patrauklus, tačiau vieną dieną, o galbūt ir dabar -skaitydami šiuos žodžius - patirsite, kad širdies gilumoje yra troškimų, kurių negali patenkinti pasaulis. Tada su psalmių autoriumi Dovydu, kuris ne kartą susiviliojo apgaulingu nuodėmės saldumu ir liko nusivylęs, jūs tarsite: „Dieve, Tu esi mano Dievas! Nuo ankstaus ryto Tavęs ieškau, Tavęs trokšta mano siela, kūnas ilgisi Tavęs kaip sausa ir nualinta žemė be vandens.“ —Psalmynas 63,1


--

Vasario 1-3 dienų pamąstymus iš anglų kalbos vertė Jekaterina Jocienė.Dienos malda

Kaip aš ilgiuosi Tavęs, Dieve, bet taip dažnai mano širdis pasitraukia šalin nuo Tavo vedimo. Kaip Dovydas, aš karštai trokštu tyros širdies ir atnaujintos dvasios.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Pagal Jo paveikslą

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.