Pasaulio šviesa


VIEŠPATS mano šviesa ir išgelbėjimas... Psalmynas 27,1

 


Po Peterio Milne‘o paveikslu, kabančiu jo įsteigtoje bažnyčioje Naujųjų Hebridų Nguno saloje, parašyti tokie žodžiai: „Kai Jis atėjo, šviesos nebuvo. Kai Jis mirė, neliko tamsos.“ Kai Kristus atėjo į šį pasaulį, jame praktiškai nebebuvo šviesos. Matas, cituodamas pranašą Izaiją, rašo: „Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė“ (Mt 4,16). Harry Lauderis yra sakęs, kad vaikystėje iškart žinodavo, kur yra gatvės žibintininkas – tai būdavo galima nustatyti pagal jo paliktą šviesos taką. Kristus yra mūsų dangiškas Žibintininkas. Kur tik Jis eidavo, ten Jam iš kelio traukdavosi nuodėmės ir nevilties tamsa.


Dienos malda

Mano širdis šlovina Tave, prisikėlęs Atpirkėjau. Mano širdis džiūgauja ir dėkoja už šviesą, kuri prasiskverbia pro tirščiausią tamsą ir keičia gyvenimą Tavo meilės jėga.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Pasaulio šviesa

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.