Pasotinti teisumu


O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Filipiečiams 4,19


Žmogus alksta maisto. Dievas siunčia saulės šviesą ir lietų, kad užaugtų ir sunoktų auksiniai javai. Iš jų malami miltai, iš miltų kepama duona, kuri numalšina fizinį alkį. Žmogus trokšta meilės. Dievas įžiebia meilės kibirkštį kitoje širdyje. Vėliau tos dvi širdys susijungia šventais santuokos saitais ir plaka kaip viena. Žmogus alksta žinių. Dievas kelia mokslo žmones, šaukia juos mokyti kitus, o turtinguosius ragina paremti švietėjišką veiklą. Per ją patenkinamas žmonių smalsumas ir žingeidumas. Žmogus trokšta bičiulystės. Dievas leidžia jam statyti miestus, kurti kitokią terpę, kur žmonės gali dalytis savo žiniomis ir patirtimi. Tik nesakykite, kad Dievas, kuris iš savo gausos patenkina materialines reikmes, leis mums badauti dvasiškai! Dievas tikrai numalšins dvasinį alkį, pasirūpins tais, kurie trokšta Jo teisumo, nes Jis myli pasaulį ištikima, neblėstančia meile.


Dienos malda

Tu dosniai patenkinai didžiausią mano poreikį, Tėve, - dovanojai man savo meilę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Pasotinti teisumu

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.