Poreikio suvokimas


Kvailys savo širdyje sako: „Dievo nėra!“ Tokie sugedę, jie šlykščiai elgiasi. Psalmynas 53,2

 


Esame lyg ta skruzdėlė ant dulkių gumulėlio kosmose. Įgyjame daktaro laipsnį ir išdidžiai vaikštinėdami scenoje postringaujame: „Ar Dievas yra – čia dar didelis klausimas...“ Būtų juokinga, jei nebūtų graudu. Nes juk mes nė patys savęs pažaboti neįstengiame: mes nieko negalime padaryti, kad nesusisprogdintume, kad liautumės gaminę branduolinius ginklus, galinčius sunaikinti visą pasaulį. Mes negalime susiturėti nuo pykčio ir neapykantos. Mes nuolat kariaujame ir žudome vieni kitus. Mes nesusiturime nevogę vieni iš kitų. Ir ničnieko negalime padaryti, kad nemirtume. O juk kiekvienam iš mūsų išmuš paskutinioji! Nieko tad nuostabaus, kad Šv. Raštas taip šviesiai tiesiai netikintį išvadina kvailiu, - nes žmogus, neigiantis Dievo buvimą, iš tikrųjų turi būti menko protelio.


Dienos malda

Visagali Dieve, padėk man gyventi taip, kad pasakojant kitiems apie Tavo buvimą, jie būtų patraukti prie Tavęs, pripažintų ir priimtų Tave.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Poreikio suvokimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.