Prisikėlimo viltis


[...] tasai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi... 2 Korintiečiams 4,14

 


Kristaus prisikėlimas suteikia viltį. Šveicarų teologas Emilis Brunneris yra pasakęs: „Taip, kaip deguonis plaučiams, taip viltis yra svarbi žmogaus gyvenimo prasmės paieškose.“ Taip, kaip žmogaus organizmui gyvybiškai svarbus deguonis, taip žmonijai svarbu neprarasti vilties. Deja, šiandien aplinkui pilna nevilties, žmonės apnikti beviltiškumo. Petro, kuris prieš įvykius Golgotoje pats buvo puolęs į neviltį, laiške vėliau juntama triumfo gaida: „Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai.“

Viltis yra! Už klaidas ir nuodėmes gali būti atleista! Turėkime vilties, kad galėsime džiaugtis, gyventi saugiai, ramybėje ir su pasitikėjimu šiame nevilties amžiuje. Dar yra viltis, kad greit sugrįš Kristus – tai Šv. Raštas vadina palaimintąja viltimi. Yra viltis, kad mūsų laukia naujas dangus ir nauja žemė ir kad Dievo karalystė vieną gražią dieną šlovingai triumfuos. Mūsų viltis remiasi ne mūsų gebėjimais, gerumu ar fiziniu pajėgumu. Mūsų viltis grįsta Kristaus prisikėlimu iš numirusių.


Dienos malda

Tu, mano prisikėlęs Viešpatie ir Gelbėtojau Kristau, esi visa mano viltis! Neleisk man pulti į neviltį, bet verčiau primink man apie savo triumfą ir meilę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Prisikėlimo viltis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.