Įspėjimas apie pasitenkinimą


Nūdien bažnyčia susiduria su pavojingu priešu. Jis nesusijęs su politika. Tai ne mūsų pasaulietinė visuomenė, atmetanti tiesą. Tai netgi ne įpykusių oponentų antpuoliai. Be abejo, visi išvardyti dalykai kelia pavojų bažnyčiai, tačiau didžiausia grėsmė kyla iš mūsų pačių širdžių.

Šioje laidoje kalbėsime apie abejingumo keliamą grėsmę. Kai dėmesį sutelkiame į savo reikmes ir poreikius, mūsų veiksmingumas Evangelijos labui mažėja. Į ką telkiate savo dėmesį: į tarnavimą Kristui ar į save? Šioje laidoje kalbėsime apie pernelyg didelį pasitenkinimą savo gyvenimu, tad klausydami mūsų laidos galėsite save įvertinti.


Rašto vietos: 1 Korintiečiams 4, 8-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

(Jeigu klausėtės laidos - labai prašome parašyti savo atsiliepimą apie ją. Ačiū!)