Jūs sutaikytas


Pastarosiose mūsų laidose studijuodami svarbius krikščioniško gyvenimo aspektus, atrandame nuostabių dalykų. Neseniai kalbėjome apie tai, kad mūsų tarnystės Viešpačiui pamatas yra žinia, jog Jis mus myli tokius, kokie iš tiesų esame. Dievas pirmas žengė žingsnį mūsų link, nes Jis mus myli. Šioje laidoje kalbėsime apie praktinę sutaikymo reikšmę. Sąvoka sutaikinimas mūsų dienomis dažnai vartojama kalbant apie skirtybių sutaikymą, kai dvi ar daugiau šalių sueina kartu ir vėl darniai gyvena ar bendradarbiauja. Kviečiame likti su mumis ir pasiklausyti žinios, kuri skelbia, kad ESAME SUTAIKYTI SU DIEVU.
Rašto vietos: 2 Korintiečiams 5, 17-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

(Jeigu klausėtės laidos - labai prašome parašyti savo atsiliepimą apie ją. Ačiū!)