Panašūs į Jėzų


Šioje laidoje toliau tęsiame ciklą PADRĄSINANTI ŽINIA NUO KRYŽIAUS. Šioje laidoje kalbėsime apie panašėjimą į Jėzų.

Naujai įtikėjusiems ši žinia suteiks tvirtą pamatą, kuriuo jie galės grįsti savo tikėjimą, pasitikėjimą ir viltis. Skaitydami Dievo žodį nesiliaujame liudiję Dievo ištikimybės ir amžino išpirkimo plano, kuriuo Jis mums suteikė pasirinkimo laisvę. Patikėję pakaitine Kristaus auka ant kryžiaus galime priimti dangiškojo Tėvo meilę ir atleidimą, išpirkimą, sutaikymą, išteisinimą, nukryžiavimą ir išaukštinimą.


Rašto vietos: Romiečiams 5, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

(Jeigu klausėtės laidos - labai prašome parašyti savo atsiliepimą apie ją. Ačiū!)