Regėjimas akliesiems


Viena žinau: buvau aklas, o dabar regiu. Jono 9,25

 


Iš visos širdies stengiuosi paaiškinti, koks džiaugsmas yra sekti paskui Kristų: tas jaudulys, tas virpulys iš laimės, tas linksmumas... Aš žinau, iš kur atėjau, kodėl esu čia ir kur einu! Egzistuoju ne šiaip sau, o su tikslu. Ir kiekvieną mielą rytą keliuosi, žinodamas, kad nuveiksiu ką nors reikšmingo. Visaip stengiuosi tau paaiškinti, ką atradau Jėzuje Kristuje, Šv. Rašte ir Dievo artume, o tu sakai: „Nieko panašaus aš nematau.“ Ir nieko nuostabaus! Juk esi aklas. Kaip, pavyzdžiui, neregiui paaiškinti, kas yra televizija? Šiek tiek jisai supras, tačiau daug kas liks neaišku. Kaip aklam paaiškinti, kas yra saulėlydis? Pirmiau nuo akių turi nukristi jas dengiantys „žvynai“, o juos pašalinti gali tiktai Kristus. Jis gali atverti akis, ir tada į pasaulį tu pažvelgsi visai kitaip. Jei leisi Jam atverti dvasines akis, prieš tave atsivers plotmė, apie kurios egzistavimą nė neįtarei.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, aš dėkoju tau už Tavo galią atverti dvasines akis kiekvienam, kuris tik pasitiki Tavimi.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Regėjimas akliesiems

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.