Ribotos būtybės, o troškimai beribiai


Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Hebrajams 13,14

 


Didžiausias sielos troškimas – gyventi. Savisauga – pirmas gamtos dėsnis. Žmonėms įgristi gali skausmai, negalios, nukaršimas, bet pats gyvenimas jų nevargina ir niekada neatsibos. Dievas pasirūpino, kad būtų patenkintas sielos troškimas gyventi per amžius be skausmų, ligų ir vargų. Žmonės yra gan menkos būtybės, bet juose slypi didžiulis potencialas; riboti sutvėrimai, kurių troškimai beribiai. Nenusipelnę nieko, bet reikalaujantys visko. Dievas tyčia sukūrė žmogų su milžinišku potencialu ir stipriu troškimu, kad pats galėtų ateiti, įsiterpti ir tą troškimą patenkinti. Dievas žmogaus širdį sukūrė tokią dičkę, kad tik Jis vienas galėtų ją pripildyti. Jos reikalavimai tokie milžiniški, kad vien tik Viešpats ir gali juos įvykdyti. Jėzus Kristus yra vienintelis, savo rankose laikantis mirties raktus. Savo mirtimi ir prisikėlimu Jis ištraukė mirties geluonį, ir šiandien Dievas amžinąjį gyvenimą gali pasiūlyti kiekvienam, kuris tik apsisprendžia savo gyvenimą patikėti į Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus rankas.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, kai baigsis mano žemiškas gyvenimas, Tu jau lauksi manęs jo pabaigoje, kad palydėtum į dangiškus namus. Ačiū Tau už viską, mylintis Tėve.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Ribotos būtybės, o troškimai beribiai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.