Saugus prieglobstis


Bet nepajudinamai stovi Dievo pamatas... 2 Timotiejui 2,19

 


Žmogus saugiau jaučiasi būdamas tarp kitų, panašių į save. Imkime, pvz., studentus – visi jie kalba apie savarankiškumą, nepriklausomybę, originalumą, tačiau panašiai rengiasi, panašiai kalba, laikosi panašių nuostatų, panašiai mąsto. Pasidavęs „bandos jausmui“, žmogus jaučiasi saugesnis. Kartais jaunimas paseka viena ar kita mada dorybės sąskaita. Jauni žmonės baiminasi likti vieni, nenori išsiskirti iš minios, trokšta pritapti, su kuo nors susitapatinti. Baigę mokslus, daugelis tų jaunų žmonių tenori gauti gerą darbą didelėje firmoje ir ramiai gyventi kur nors priemiestyje. Tačiau net ir sukūrę ramų gyvenimą gražiame name žmonės nepasijunta nė kiek saugesni. Patį tikriausią saugumą – tokį, kokio trokšta žmogaus širdis, – gali suteikti tik Jėzus Kristus.


Dienos malda

Ilgai mano širdis ieškojo saugaus prieglobsčio, Viešpatie, ir suradau jį tik Tavo ištikimojoje meilėje, mano Gelbėtojau Jėzau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Saugus prieglobstis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.