Skolos našta


[...] kuris atidavė save už mūsų nuodėmes... Galatams 1,4

 


Kartą vienas pirklys iš Antverpeno karaliui Karoliui V paskolino nemažą pinigų sumą. Atėjus laikui grąžinti skolą, paaiškėjo, kad karalių ištikęs bankrotas ir jis visiškai nebeturi iš ko susimokėti tos skolos. Tuomet pirklys iškėlė karaliui didelę puotą. Kai susirinko ir prie stalo susėdo visi kviestiniai svečiai, dar prieš atnešant valgius, pirklys paprašė priešais jį ant stalo pastatyti didžiulę lėkštę, kurioje degtų ugnis. Kai tai buvo padaryta, pirklys išsitraukė iš kišenės karaliui skirtą skolos raštą ir įmetė į liepsnas. Visi stebėjo, kaip liepsnos ryja popierių, kol tas pavirto į pelenus. Karalius puolė savo geradariui ant kaklo ir susigraudinęs pravirko. Panašiai ir mes esame Dievo atpirkti. Mūsų skola Dievo akivaizdoje yra grąžinta. Kai buvo atėjęs laikas ją sumokėti, žmonija neįstengė to padaryti. Tačiau prieš du tūkstančius metų Dievas sukvietė pasaulį į Evangelijos puotą ir Kristaus kryžiaus agonijos liepsnose tavo ir mano nuodėmes laikė tol, kol buvo praryti net ir paskutiniai mūsų kaltės likučiai.


Dienos malda

Ačiū, kad paėmei mano kaltę ir patraukei mano gėdą. Klaupiuosi prieš Tave, Viešpatie Jėzau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Skolos našta

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.