Sutaikinimas


Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikė su Dievu jo Sūnaus mirtis... Romiečiams 5,10

 


Žodis „sutaikinimas“ reiškia taikos atnešimą į santykius, priešiškumo pašalinimą. Sutaikinimas reiškia, kad susieina dvi šalys, kurioms nuo seno lemta būti kartu. Biblija apie žmonių giminę kalba kaip apie Dievo priešus. Gal jūs tvirtinsite, kad jokių priešiškų jausmų Dievo atžvilgiu nepuoselėjat. Tačiau Šv. Raštas sako, kad be Kristaus mes visi esame arba pasyvūs, arba aktyvūs Dievo priešai. Sutaikinimas reiškia, kad mūsų santykiai su Dievu atkuriami, iš naujo užsimezga bendrystė. Sutaikinimas yra tai, ką Kristui pavyko pasiekti ant kryžiaus. Nepakartojama!


Dienos malda

Brangus Gelbėtojau, ačiū už Tavo ant kryžiaus atliktą darbą. Dėkinga širdimi klaupiuosi prieš Tave. Ačiū, kad atleidi man praeities nuodėmes ir suteikti stiprybės kiekvieną mielą dieną gyventi su Tavo jėga.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Sutaikinimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.