Tešviečia jūsų šviesa...


[...] atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą... Jono 3,19

 


Pasaulio bėdas galima nusakyti vienu sakiniu: „Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“. Prisikėlimo šviesa šviečia, bet žmonės atsisako gręžtis į gydančius jos atleidimą, atpirkimą ir išgelbėjimą teikiančius spindulius. Kristus šiandien daugumos atmetamas – ir dėl to žmonės šlitinėja dvasinėje tamsoje, nejučiom nukreipdami savo žingsnius į pražūtį, teismą ir pragarą. Pradžioje, kai Dievas kūrė pasaulį ir tamsa gaubė bedugnę, Jis tarė: „Tebūna šviesa!” Dievas gali prasiskverbti į užtemusį protą, paralyžiuotą žmogaus valią ir atbukintą sąžinę. Viešpats gali atnešti šviesą ir sielos naktį paversti diena, jei tik leisime Jam tai padaryti. Daugelis gyvena dvasinėje tamsoje, sutrikę, pilni nevilties ir baimės. Tikėjimu įsileiskite į savo širdį Šviesą!


Dienos malda

Per Velykas, kai aplinkui bunda gamta, visa man primena Tavo prisikėlimo šlovę! Šlovinu Tave, Viešpatie Jėzau, už tai, kad Tavo šviesa prasiskverbia pro mano sielos tamsybes.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tešviečia jūsų šviesa...

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.