Tiesa išlaisvina


Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Jono 8,36

 


Išskirtinis tikro krikščionio ženklas yra jo puoselėjami asmeniniai santykiai su Jėzumi Kristumi. Krikščionybė – tai Kristus. Kristus – krikščionybė. Su pagarba sakau, kad Jėzus yra kur kas daugiau nei vien Jo skelbtos idėjos. Visa, ką Jis kalbėjo, yra tiesa. Tačiau be Jo net ir pati tiesa būtų bejėgė, be gyvasties. Žmogus žino, kokią galią turi tiesa. Tiesa jį išlaisvina. O Jėzus yra pasakęs: „Aš esu tiesa“.


Dienos malda

Ačiū, Viešpatie Jėzau, už tai, kad pertraukei mane raizgiusius pančius ir išvadavai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tiesa išlaisvina

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.