Tikinti širdis


Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Romiečiams 10,9

 


Širdis yra centrinis kraujo apytakos organas. Dar šis organas dažnai minimas kaip žmogaus jausmų, nusiteikimų simbolis, išgyvenimų centras, vidaus pasaulis. Kadangi širdis – centrinis ir vienas svarbiausių organų žmogaus kūne, Biblija jį vadina gyvenimo šaltiniu – „širdis“ ir „gyvenimas“ arba „gyvybė“ tokiame kontekste jau yra sinonimiški žodžiai. Kai Biblijoje skaitome: „Sūnau, atiduok man savo širdį!” – tai nereiškia, kad turime išsilupti iš krūtinės fizinę širdį ir įteikti ją Dievui. Tai reiškia, kad Jam turime patikėti savo gyvenimą – atiduoti visa, ką turime. Ateidami pas Kristų, mes pritariame Jam ne tik savo protu, savo galva, bet ir patikime širdimi. Mes galime turėti žinių apie Kristų kaip istorinę asmenybę ir tikėti protu, kad toks žmogus iš tikro gyveno. Tačiau „gelbstintis tikėjimas“ persmelkia visą asmenybę – žmogus patiki širdimi, valia, emocijomis, protu. Visa tai pavedama Kristui.


Dienos malda

Viešpatie, tikiu ir džiaugiuosi žinodamas, kad Tu esi gyvas ir kad esi mano Atpirkėjas!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tikinti širdis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.