Tikra meilė


[...] meile suvienyti... Kolosiečiams 2,2

 


Tūkstančiai jaunų porų gyvena santuokoje be meilės vien todėl, kad niekas dorai jiems nepaaiškino, kas yra toji tikra meilė. Reikėtų atidžiai perskaityti Pirmojo laiško korintiečiams 13 skyrių, kuriame apaštalas Paulius pateikia tikros meilės apibrėžimą. Jis rašo: „Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia.“ Jei žmonės mylėtų vieni kitus tokia meile, skyrybų skaičius ženkliai sumažėtų.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, norint mylėti artimą nesavanaudiška meile, mums reikalinga Tavo meilė ir atleidimas.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tikra meilė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.