Tikrasis Tu


[...] kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse... Efeziečiams 3,17

 


Ekspertai mus įspėja, kad mūsų visuomenė serga. Žmogišką silpnumą jie skatina gydyti nebrangiu būstu, įvairiomis išmokomis, integruotu švietimu ir palankiomis psichologinėmis sąlygomis. Tačiau mes puikiai žinome, kad tai tik lašas jūroje. Pasauliui reikia iš esmės pasikeisti. Visuomenei reikia keistis. Tautai reikia keistis. Tačiau niekas nepasikeis, jei visų pirma keistis nepradėsime mes. O mes nesiryšime keistis tol, kol gerai neįsižiūrėsime į savo sielos atvaizdą. Savo akimis pamatę sielos dėmes, turime pripažinti, kad žmogiška prigimtis yra su defektu – žmogus iš prigimties linkęs klysti į šoną, daryti pikta, ir tas polinkis kyla iš natūralaus maišto prieš Dievą. Nenoriu čia pamokslauti, tiesiog pateikiu paprastą paaiškinimą apie žmogišką prigimtį. Norėčiau pridurti, kad visus atsakymus atveria tiktai asmeninis ryšys su Dievu.


Dienos malda

Dieve, beprasmiška man slėpti nuo Tavęs savo tikrąjį veidą. Viešpatie Jėzau, šiandien Tavo akivaizdoje išlieju visas mano širdyje susikaupusias mintis ir jausmus.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tikrasis Tu

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.