Tiltas per prarają


Žiūrėk savęs: akylai stebėk, ką darai ir mąstai. Ištikimai laikykis to, kas teisu ir teisinga. 1 Timotiejui 4,16 (TLB)

 


Tarp kartų yra atsivėrusi gili praraja. Kaip nutiesti per ją tiltą? Mes, tėvai, turime praktiškai taikyti tai, ko patys mokome savo vaikus. Turime gyventi atitinkamai pagal savo įsitikinimus. Jokia motina neturi teisės iš savo dukters reikalauti susilaikyti nuo palaido elgesio, jei pati flirtuoja ir leidžiasi į kompromisus kiekviena pasitaikiusia proga. Joks tėvas neturi teisės barti sūnaus už „žolės“ rūkymą, jei pats nepaleidžia iš rankų taurelės, o rytą malonaus žodžio negali pratarti, pirmiau nesurūkęs cigaretės. Nuoseklumas, pastovumas, nesvyruojantis uolumas ir ryžtingas siekis išsaugoti krikščionišką charakterį – privalomos savybės, jei vyresnioji karta nori išsireikalauti iš jaunesniosios pagarbos ar bent jau išklausymo.


Dienos malda

Jaunos akys mato mano klaidas ir paklydimus, Viešpatie. Padėk man būti geru ir tinkamu pavyzdžiu – tokiu, kuris patrauktų prie Tavęs.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tiltas per prarają

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.