Tvirta laikysena


Todėl imkitės visų Dievo ginklų ir kaukitės su priešu, kai tik jis puls. O kai viskas pasibaigs, visa nugalėję, jūs ir toliau tvirtai stovėsite. Efeziečiams 6,13 (TLB)

 


Danielius ir jo draugai susidūrė su pagunda išsižadėti dieviško palikimo, tačiau atsisakė tai padaryti. Jie buvo pasirengę mieliau į karštą krosnį lįsti, nei kompromisą daryti. Dievas pagerbė jų tikėjimą ir galingai panaudojo juos. Mozė augo apsuptas Egipto rūmų prabangos ir bedievystės, tačiau vėliau pasirinko mieliau būti su savo tauta. Lotas ilgą laiką gyveno Sodomoje ir savo akimis regėjo to pasmerkto miesto bjaurastis. Lotas buvo išgelbėtas todėl, kad pasitikėjo Dievu. Kiekvienas iš Viešpaties apaštalų užantspaudavo savo tikėjimą gyvybe. Nuo to laiko žmonijos istorijoje gausu pavyzdžių tokių tikinčiųjų, kuriems Dievo kelias – aukščiau visko.


Dienos malda

Visagali Dieve, padėk man tvirtai stovėti tikėjime ir atsispirti pagundoms.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tvirta laikysena

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.