Tyra širdis


... išsilaikyk tyras. 1 Timotiejui 5,22

 


Fariziejai nebuvo laimingi žmonės. Jų kaktos būdavo nuolatos surauktos, nervai įtempti, viltys sužlugdytos. Jie nuolatos apmaudaudavo, buvo pilni pagiežos, išankstinių neigiamų nuostatų ir neapykantos. Kodėl? Ogi paprasčiausiai todėl, kad pamiršo Dievo duotą tyros širdies sampratą. Fariziejai pradėjo manyti, kad pakanka laikytis įstatymo raidės. Tačiau ne toks buvo Dievo planas. Įstatymo raidė širdies nenuskaistina ir nesuteikia sielai džiaugsmo. Jėzus mokė, kad Dievas žvelgia giliau ir mato ne vien regimus žmogaus poelgius. Jis ištiria ir pasveria širdį. Dievas žmogų vertina ne tiek pagal išorę, kiek pagal vidines nuostatas. Dievas įvertina motyvus, mintis ir širdies užmačias.


Dienos malda

Tėve, nuskaistink mano širdį, kad galėčiau nuoširdžiai, nuolankiai tarnauti Tau ir girti Tave.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tyra širdis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.