Tyra širdis


Tas, kuris gyvena pagal teisumą [...] gyvens aukštybėse. Izaijo 33,15-16

 


Tyras elgesys reiškia atvirumą ir dorą santykiuose su šalia esančiais. Krikščionis savo aplinkoje turėtų būti žinomas kaip doras, patikimas žmogus. Jėzus pasakė: „Palaiminti tyraširdžiai.“ Ar norite būti palaiminti – t. y. laimingi? Tai pritaikykite šį priesaką gyvenime, priimkite širdin šį palaiminimą asmeniškai. Tyraširdžiai vieninteliai žino, ką reiškia patirti aukščiausią laimę. Jų širdys tyros Dievo ir artimo atžvilgiu. Jie laimingi, nes turėdami Tą, kuris yra visa ir visame kame, nepavydi jokiam žmogui jo žemiškų turtų ir netrokšta žmogiškų liaupsių. Į jokį žmogų jie nežiūri priešiškai, tai ir patys priešų neturi. Jie palaiko taiką su Dievu ir pasauliu, gyvena ramybėje.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, atleisk man, nes mano širdis nėra visiškai tyra. Išpažįstu Tau savo giliausias mintis.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tyra širdis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.